Polecam Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?