Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?