Technikum Uzupełniające nr 30 na Podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im.

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?