Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?