Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 im. W. Stwosza w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?