Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Wyszyńskiego

Opinie o znanych firmach. Dzielimy się wiedzą na temat różnych przedsiębiorstw i współpracy z nimi. Dołączysz?